Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018

Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Centralnym Ośrodkiem Ochrony Pracy, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych przygotowało okolicznościową publikację na Jubileusz 100 –lecia polskiej polityki społecznej, w której znalazły się teksty wielu kluczowych polskich ekspertów od polityki społecznej. Publikacja wydana pod tytułemStulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018 została zredagowana naukowo przez Elżbietę Bojanowską, Mirosława Grewińskiego, Marka Rymszę i Gertrudę Uścińską.  Zawiera ona liczne artykuły dotyczące kształtowania się polityki społecznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, realizacji polityki społecznej w czasach realnego socjalizmu, a także jej rozwoju po transformacji ustrojowej w 1989 roku. Publikacja została wydana w ramach środków Narodowego Centrum Kultury i będzie dystrybuowana podczas regionalnych konferencji polityków społecznych organizowanych w 16 województwach w najbliższych miesiącach we współpracy MRPiPS z PTPS i innymi regionalnymi aktorami. Publikacji towarzyszyć będzie wystawa dotycząca genezy i rozwoju polityki społecznej w Polsce w okresie XX-lecia międzywojennego

Spis treści