Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

VI Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska 2019

VI Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska 2019

VI Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska 2019 już za nami. Wydarzenie, które odbyło się w dniach 26-27 września w hotelu Mercure Warszawa Grand, zorganizowane zostało przez  ESPAnet (organizację zrzeszającą osoby zajmujące się analizą polityki społecznej), Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej i Uczelnię Korczaka. Partnerem Edukacyjnym Konferencji był obchodzący w tym roku 85-lecie istnienia Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wśród zagranicznych partnerów znaleźli się m.in. Ecoistituto del Fruli Venezia Giulia, Rezeknes Techolodiju Akademija, Include, Mancomunitat de la Ribera Alta.

W trakcie Konferencji wystąpił m.in. dr hab. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP, który podczas sesji plenarnej przedstawił dylematy, przed jakimi stanęła Polska po transformacji ustrojowej w 1989 roku, dotyczące kierunku zmian w polityce społecznej. Został on również odznaczony medalem im. Edwarda Abramowskiego,  który przyznawany jest przez PTPS osobom zasłużonym dla rozwoju teorii i praktyki polityki społecznej.

Podczas sesji plenarnej Prezes Zarządu Głównego PTPS prof. Mirosław Grewiński nakreślił rys historyczny polskiej polityki społecznej, natomiast mówca motywacyjny i trener osobisty Łukasz Krasoń podkreślił kluczową rolę polityki społecznej w życiu osób z niepełnosprawnościami i wymagających wsparcia. Gościem tej części Konferencji była też Beata Pukas-Turek, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sesje tematyczne poświęcone były: współczesnym trendom w polityce społecznej i przeobrażeniom rynku pracy, wyzwaniom edukacyjnym w kontekście rynku pracy, zarządzaniu i koordynacji usług społecznych, zdrowiu i pomocy społecznej, praktyce służb społecznych, mieszkalnictwu, bezdomności i ubóstwu, polityce rodzinnej, demografii i migracjom oraz lokalnej polityce społecznej. Podczas sesji „Nowoczesne zarządzanie instytucją zabezpieczenia społecznego – ZUS” wystąpił m.in. Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Mariusz Jedynak.

VI Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska 2019 była znakomitą okazją do nawiązania lub zacieśnienia współpracy między środowiskami naukowymi z Polski i Europy w zakresie analizy międzynarodowej polityki społecznej, do wymiany doświadczeń i umiejętności oraz promowania interdyscyplinarnego podejścia do polityki społecznej.