Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Sukces PTPS w Programie Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2023

Sukces PTPS w Programie Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2023

Z  dumą informujemy, iż Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej znalazło się w gronie laureatów  konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2023, Priorytet II

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2023

INFORMACJA O PROJEKCIE

W okresie 1 czerwca 2023 do 31 grudnia 2023 Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej realizuje projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025”; edycja 2023 pt: Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz seniorów – NIC O NAS BEZ NAS.

W ramach projektu seniorzy z 10 powiatów: Ostrowiecki, Koński, Wielicki, Tarnowski, Lubelski, Chełmski, Bielski, Tarnogórski, Cieszyński, Przeworski zdobędą wiedze na temat Deinstytucjonalizacji usług dla osób starszych.

W ramach projektu planowane są w miesiącu lipcu POWOŁANIA GRUP SENIORSKICH DS. DEINSTYTUCJONALNYCH. Następnie w ramach 3 dniowego wyjazdowego szkolenia 6-8 września 2023 roku nastąpi PARTYCYPACJA SENIORÓW W SPRAWIE DI.

Kolejnym krokiem będą w miesiącach październik-listopad 2023 roku spotkania informacyjno-konsultacyjne organizowane przez przeszkolonych liderów seniorskich.

Ostatnim zadaniem będzie upowszechnianie rezultatów projektu podczas grudniowej konferencji w Warszawie.

Regulamin projektu

Deklaracja uczestnictwa

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


W dniu 4 lipca 2023 w godzinach 10.00-14.00 odbyło się spotkanie z seniorami w powiecie przeorskim gmina Adamówka w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz seniorów – NIC O NAS BEZ NAS” realizowanym przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.

Prowadzącymi spotkanie była prof. Teresa Zbytad oraz dr Andrzej Kobiałka


W dniu 5 lipca 2023 w godzinach 10.00-14.00 odbyło się spotkanie z seniorami w powiecie chełmskim gmina Chełm w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz seniorów – NIC O NAS BEZ NAS” realizowanym przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.

Prowadzącymi spotkanie była prof. Teresa Zbyrad oraz dr Andrzej Kobiałka


W dniu 6 lipca 2023 w godzinach 10.00-14.00 odbyło się spotkanie z seniorami w powiecie lubelskim gmina Lublin w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz seniorów – NIC O NAS BEZ NAS” realizowanym przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.

Prowadzącymi spotkanie była prof. Teresa Zbyrad oraz dr Andrzej Kobiałka


W dniu 6 lipca 2023 w godzinach 10.00-14.00 odbyło się spotkanie z seniorami w powiecie koneckim w ramach projektu  „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz seniorów – NIC O NAS BEZ NAS” realizowanym przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.

Prowadzącymi spotkanie byli dr Ewelina Zdebska oraz dr Agnieszka Tajak-Bobek


W dniu 10 lipca 2023 w godzinach 10.00-14.00 odbyło się spotkanie z seniorami w powiecie ostrowieckim gmina Ostrowiec Świętokrzyski w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz seniorów – NIC O NAS BEZ NAS” realizowanym przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.

Prowadzącymi spotkanie była prof. Teresa Zbyrad oraz dr Andrzej Kobiałka


W dniu 11 lipca 2023 w godzinach 10.00-14.00 odbyło się spotkanie z seniorami w powiecie bielskim gmina Bielsko-Biała w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz seniorów – NIC O NAS BEZ NAS” realizowanym przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.

Prowadzącymi spotkanie byli dr Ewelina Zdebska oraz dr Krzysztof Chaczko


W dniu 13 lipca 2023 w godzinach 9.00-13.00 odbyło się spotkanie z seniorami w powiecie tarnogórskim gmina Ożarowice w ramach projektu  „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz seniorów – NIC O NAS BEZ NAS” realizowanym przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.

Prowadzącymi spotkanie byli dr Ewelina Zdebska oraz dr Krzysztof Chaczko


W dniu 24 lipca 2023 w godzinach 9.00-13.00 odbyło się spotkanie z seniorami w powiecie cieszyńskim gmina Strumień w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz seniorów – NIC O NAS BEZ NAS” realizowanym przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.

Prowadzącymi spotkanie była prof. Teresa Zbyrad oraz dr Andrzej Kobiałka


W dniu 26 lipca 2023 w godzinach 9.00-13.00 odbyło się spotkanie z seniorami w powiecie tarnowskim gmina Tarnów w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz seniorów – NIC O NAS BEZ NAS” realizowanym przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.

Prowadzącymi spotkanie była prof. Teresa Zbyrad oraz dr Andrzej Kobiałka


W dniu 27 lipca 2023 w godzinach 10.00-14.00 odbyło się spotkanie z seniorami w powiecie wielickim w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz seniorów – NIC O NAS BEZ NAS” realizowanym przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.

Prowadzącymi spotkanie była prof. Teresa Zbyrad oraz dr Andrzej Kobiałka