Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Seminarium: Wojna i polityka społeczna. Wyzwania w kontekście kryzysu wojennego i humanitarnego w Ukrainie

Seminarium: Wojna i polityka społeczna. Wyzwania w kontekście kryzysu wojennego i humanitarnego w Ukrainie

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium pt. „Wojna i polityka społeczna. Wyzwania w kontekście kryzysu wojennego i humanitarnego w Ukrainie” w dniu 10 marca 2022 (czwartek, godz. 10.00-11.30). Przesyłam w załączeniu agendę seminarium (.pdf oraz .doc).

Poniżej znajduje się także link do spotkania (Microsoft Teams):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aO6CSDDBzuhrt2QA8ZMGKYpBTdJCf7Y57Mm1fq_mdZMc1%40thread.tacv2/1646307790412?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%226a56399e-7327-429d-a1b4-dad05dc87654%22%7d

Do zobaczenia w czwartek

Z pozdrowieniem
Mirosław Grewiński