Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Raport: Skuteczność i wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia

Raport: Skuteczność i wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia

Analiza „Skuteczność i wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia w kontekście wypracowania zarządczych ram wykonania (Management Performance Framework)” jest efektem badań, których celem była identyfikacja mocnych i słabych stron publicznych służb zatrudnienia w Polsce wobec wyzwań zmieniającego się rynku pracy oraz zaproponowanie nowego podejścia do mierzenia efektywności PSZ.

Raport do pobrania