Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Program Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 przyjęty!

Program Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 przyjęty!

Program Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 został przygotowany na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przez zespół ekspercki Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w składzie:

  • prof. Mirosław Grewiński (kierownik zespołu), dr Joanna Lizut, dr Ewelina Zdebska,
  • dr Krzysztof Chaczko, Paweł Rabiej (członkowie zespołu)
  • prof. Piotr Błędowski (konsultacja)

Raport do pobrania