Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Prof. Teresa Zbyrad w Radzie CBOS

Prof. Teresa Zbyrad w Radzie CBOS

Serdecznie gratulujemy przewodniczącej Rzeszowskiego Oddziału PTPS, dr hab. Prof. UR Teresie Zbyrad, powołania do Rady Centrum Badania Opinii Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów.