Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji obchodów Jubileuszu 100 – lecia polskiej polityki społecznej

Porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji obchodów Jubileuszu 100 – lecia polskiej polityki społecznej

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podpisało porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji obchodów Jubileuszu 100 – lecia polskiej polityki społecznej.

Porozumienie podpisali

ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

Minister Elżbieta Rafalska

ze strony Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej:

Prezes Zarządu Głównego prof. dr hab. Mirosław Grewiński

Członek Zarządu Głównego prof. dr hab. Arkadiusz Karwacki

Poniżej treść Preambuły ujętej w porozumieniu:

Preambuła

W związku z przypadającym wraz z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 100 – leciem polskiej polityki społecznej, mając na uwadze podniosłość niniejszego wydarzenia, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wraz z Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej  postanawiają zawiązać współpracę przy organizacji obchodów Jubileuszu 100 – lecia polskiej polityki społecznej.

Kształtowanie się polskiej polityki społecznej rozpoczęło się już pod koniec I Wojny Światowej, utworzeniem w dniu 3 stycznia 1918 r. przez Radę Regeneracyjną Królestwa Polskiego na mocy Dekretu o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim (Dz. U. z 1918 r. nr 1 poz.1), Ministerstwa Opieki Społecznej i Ochrony Pracy, które w dniu 17 listopada 1918 r. zostało włączone w struktury administracyjne niepodległego państwa polskiego.

Spośród wszystkich organizacji oraz ruchów naukowych, działających w Polsce w dobie 20-lecia międzywojennego, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej jest jednym z nielicznych, które od momentu swego utworzenia w roku 1924 przetrwało do chwili obecnej. Lat 20-tych XX w. sięgają również początki współpracy Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej z ówczesnym Ministerstwem Pracy i Opieki Społecznej.

Intencją Stron niniejszego porozumienia jest wspólna realizacja działań w zakresie przygotowania obchodów przyszłorocznego Jubileuszu, zaplanowanego jako cykl wydarzeń na przestrzeni całego 2018 r.