Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

PAN przyznał nagrody za najlepsze prace z polityki społecznej

PAN przyznał nagrody za najlepsze prace z polityki społecznej

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk rozstrzygnął konkurs na najlepsze prace o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym w dziedzinie pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi wydane w 2021 roku.

W tym roku Komisja Konkursowa przyznała cztery równorzędne nagrody, które trafiły do:

  1. Macieja Cesarskiego za pracę „Sprawa mieszkaniowo-osadnicza w badaniach środowiska Instytutu Gospodarstwa Społecznego – 1920-2020”, Wyd. SGH;
  2. Mirosława Grewińskiego za książkę „Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej”, Wyd. Elipsa;
  3. Olgi Kowalczyk i Stanisław Kamiński za redakcję podręcznika „Wymiary polityki społecznej”, Wyd. UE we Wrocławiu;
  4. Tadeusza Szumlicza za książkę „Wprowadzenie do polityki ubezpieczeniowej”, Wyd. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.

Książka „Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej”: https://elipsa.pl/…/Uslugi-spoleczne-we…/1264

Serdecznie gratulujemy Panu Prezesowi PTPS prof. Mirosławowi Grewińskiemu