Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

III Kongres Demograficzny – Młodzi dorośli. Wyzwania demograficzne, ekonomiczne i społeczne dla osób wchodzących w dorosłość

III Kongres Demograficzny – Młodzi dorośli. Wyzwania demograficzne, ekonomiczne i społeczne dla osób wchodzących w dorosłość

Zaproszenie na konferencję naukową:  Młodzi dorośli. Wyzwania demograficzne, ekonomiczne i społeczne dla osób wchodzących w dorosłość
Zapraszają: Wojewoda Dolnośląski, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Kierownik Katedry Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

Termin: 19 września 2022 r.
Miejsce konferencji: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Sala 1222, Plac Powstańców Warszawy 1, Wrocław


 

PROGRAM

09:30–10.00
Wystąpienia powitalne

Wojewoda Dolnośląski – Jarosław Obremski
Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej – prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – dr Dominik Rozkrut
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej – Piotr Mazurek
Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej – prof. dr hab. Mirosław Grewiński
Prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu –
dr hab. Marek Kośny, prof. UEW

Moderowanie: dr hab. Joanna Szczepaniak-Sienniak, prof. UEW
Kierownik Katedry Socjologii i Polityki Społecznej UEW
Prezes Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
Wiceprezes Zarządu Głównego PTPS
Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN

10:00–11.15

Uchodźcy na Dolnym Śląsku – demografia, relokacja, postawy
mgr Grzegorz Kowal – Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Sytuacja demograficzna Dolnego Śląska
mgr inż. Halina Woźniak – p.o. Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
Zatrudnienie i wynagrodzenie osób młodych w województwie dolnośląskim na podstawie
badań GUS

dr Elżbieta Stańczyk, dr Leszek Cybulski – Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Exodus młodzieży maturalnej z obszarów peryferyjnych do centrów regionalnych na
przykładzie województwa dolnośląskiego

prof. dr hab. Romuald Jończy, dr Alicja Dolińska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dyskusja

11.15-11.45
Przerwa

11.45-13.15

Przejście do dorosłości a zmiany zachowań dotyczących rodziny w Europie
prof. dr hab. Irena E. Kotowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ścieżki tranzycji do dorosłości współczesnych polskich trzydziestolatków
prof. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Praca z domu a zmiany intencji prokreacyjnych bezdzietnych kobiet i mężczyzn oraz rodziców
w czasie pandemii COVID-19 w Polsce

dr hab. Anna Kurowska, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
Analiza sytuacji osób młodych na rynku pracy. Badania eksperymentalne
dr Joanna Lajstet – Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
„Paluszek i główka to pracownicza wymówka”. Absencja chorobowa młodych pracowników
w Polsce

dr Łukasz Jurek – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dyskusja

13.15-13.30
Przerwa

13.30–14.45

Pokolenie Alfa i Z w Polsce i na Ukrainie: diagnoza i analiza porównawcza
dr hab. Liudmyla Kryvachuk, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie
Szkolnictwo wyższe wobec kryzysu migracyjnego
dr Izabela Buchowicz – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wsparcie młodzieży z niepełnosprawnościami na poziomie szkolnictwa wyższego w Polsce
dr Krystyna Gilga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
„Miasto młodych. Miasto rodzin”. Wyniki Rzeszowskiej Diagnozy Społecznej
dr Hubert Kotarski – Uniwersytet Rzeszowski
Dyskusja

14.45–15.00
Dyskusja i zakończenie konferencji


Prosimy o potwierdzenie obecności z zaznaczeniem formy uczestnictwa (stacjonarnie lub zdalnie): rrl.sekretariat@stat.gov.pl

Link do transmisji: wkrótce