Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Międzynarodowe prawodawstwo socjalne

Międzynarodowe prawodawstwo socjalne

Polityka społeczna, rozumiana jako działalność, musi być realizowana przy pomocy określonych instrumentów. Zalicza się do nich prawo, pieniądze (bardziej rozumiane jako finanse) oraz organizację aparatu wykonawczego w postaci ludzi rozumnie realizujących swoje zadania.

Prawo, jako instrument polityki społecznej, określa „reguły gry”, czyli przeciwstawia się chaosowi w relacjach międzyludzkich. Prawo socjalne wskazuje także na skalę zaangażowania państwa w realizację jego funkcji opiekuńczej względem obywatela. Pierwotnie prawo rozumiane było jako ustalanie porządku w obrębie granic, w których żyła wspólnota narodowa.

Prof. Julian Auleytner dokonał wyboru 16 regulacji ratyfikowanych przez Polskę oraz listę konwencji MOP.

Międzynarodowe prawodawstwo socjalne – do pobrania