Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

III tom „Portretów w polityce społecznej”

III tom „Portretów w polityce społecznej”

Informujemy, że właśnie ukazał się drukiem trzeci tom serii wydawniczej Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej pt. „Portrety w polityce społecznej”. Opracowanie to dopełnia pierwotny zamysł inicjatorów i redaktorów publikacji profesorów Mirosława Grewińskiego i Arkadiusza Karwackiego, aby przedstawić czytelnikom sylwetki osób, które najbardziej zasłużyły się w ostatnich dekadach polskiej polityce społecznej w wymiarze naukowym i praktycznym, i które swoją aktywnością podtrzymują ciągłość tej dyscypliny, czy też podejmują istotne role i przyjmują odpowiedzialność za kreowanie i wdrażanie strategii polityki społecznej. Niniejszy tom dopełnia zatem obraz środowiska polityków społecznych, tym razem kierując uwagę głównie na postacie z pokolenia dzisiejszych 50 i 40-latków. Obok obrazów nestorów i najbardziej doświadczonych polityków społecznych (dwa poprzednie tomy) zyskujemy w niniejszym opracowaniu prezentację ich uczniów, kolejnego pokolenia, które aktywnie próbuje rozwijać dyskursy polityki społecznej, czy nadawać kształt praktycznych rozwiązaniom, orientując się na potrzeby obywateli, niwelowanie problemów i nierówności, troszcząc się o ład społeczny. Niniejszy tom, podobnie, jak dwa poprzednie, jest nie tylko obrazem znaczących postaci, ale jednocześnie to obraz środowiska polityków społecznych i jednocześnie zapis refleksji na temat różnych aspektów kształtowania polityki społecznej, edukowania młodych adeptów tej dyscypliny, kreowania polityk szczegółowych, inicjowania życia środowiskowego. Książka, obok dokumentacji osób i ich dorobku, ma zatem także walor naukowy, dydaktyczny i więziotwórczy. W niniejszym, trzecim tomie „Portretów w polityce społecznej” prezentujemy 35 obrazów osób, z których każda zostawia swój ślad w ciągłości i postępie w ramach naszej dyscyplinie. Te obrazy, to jednocześnie podziękowanie i uhonorowanie tych starań i aktywności. Tom został dedykowany zmarłemu w 2021 roku nestorowi środowiska polityków społecznych – prof. Antoniemu Rajkiewiczowi, osobie, która przez wielu bohaterów konkretnych portretów została uznana za Mistrza i inspiratora. Liczymy, że ta trylogia, która właśnie została dopełniona trzecim tomem, i która uwzględnia w sumie 80 portretów członków naszego środowiska, znajdzie odpowiednie wykorzystanie – stanie się podstawą myślenia o działaniach i reformach, które warto rozwijać wobec konkretnych wyzwań polskiej sfery socjalnej i społecznej.

 

Książka ukazała się pod szyldem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej dzięki wsparciu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz PZU SA. Na początku 2021 roku planowane jest zorganizowanie spotkania (w formule zdalnej) poświęconego promocji książki a przede wszystkim osobistych historii związków bohaterów 2 tomu „Portretów…” z polityką społeczną.

Zapraszamy do lektury

Patronat ZUS i PZU