Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Konferencja: Uczenie się przez całe życie. Wyzwania dla edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Konferencja: Uczenie się przez całe życie. Wyzwania dla edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Jubileuszową Konferencję Naukową Uczenie się przez całe życie. Wyzwania dla edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Tematyka konferencji będzie
oscylowała wokół wyzwań i najnowszych trendów społecznych oraz sytuacji na rynku pracy. Wobec dokonujący się przeobrażeń istotnym staje się skoncentrowanie uwagi na edukacji całożyciowej, która
powinna towarzyszyć rozwojowi człowieka. Ze względu na zakwalifikowanie edukacji jako kompetencji przyszłości ważne jest wykorzystanie możliwości kształcenia w formach pozaformalnych
i nieformalnych, zarówno w wymiarze zorganizowanym jak i w samokształceniu.

 

Cele konferencji:
– wypracowanie wniosków do praktyki w zakresie edukacji pozaformalnej i nieformalnej;
– wypracowanie postulatów praktycznych w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
– wypracowanie wniosków w zakresie kompetencji przyszłości;
– wypracowanie postulatów praktycznych kontekście wyzwań zmieniającego się rynku pracy.
Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników nauki oraz praktyków, nauczycieli akademickich, doradców zawodowych, pracowników środowisk samorządowych, instytucji pozarządowych i publicznych.

INFORMACJE OGÓLNE

05 – 06 czerwca 2023 r.
Miejsce obrad:  Budynek Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2.

Zgłoszenie uczestnictwa:
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa na adres: konferencjajubileuszowaup@gmail.com do dnia 15 maja 2023 r.

Komunikat nr 1

Karta zgłoszenia udziału