Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Gala w Łazienkach Królewskich

Gala w Łazienkach Królewskich

W dniu 8 listopada w Starej Oranżerii w warszawskich Łazienkach Królewskich odbyła się Gala wieńcząca obchody 100-lecia polskiej polityki społecznej. Wydarzenie, dofinansowane z Programu Dotacyjnego „Niepodległa”, zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas Gali, którą poprowadził Krzysztof Ziemiec, instytucje i osoby zasłużone dla rozwoju szeroko rozumianej polityki społecznej zostały uhonorowane odznaczeniami państwowymi. W gronie osób wyróżnionych odznaczeniem Primus in Agendo znalazł się też prof. Julian Auleytner.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli:  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha, Sekretarz Stanu Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewicz, Podsekretarz Stanu Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu Bartosz Marczuk.

W trakcie uroczystości Minister Elżbieta Rafalska mówiła o początkach kształtowania się polityki społecznej w niepodległej Polsce, zaś Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska wystąpiła z wykładem „100 lat polityki społecznej – PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ”.

W związku z zakończeniem obchodów 100–lecia polskiej polityki społecznej Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej prof. Mirosław Grewiński oficjalnie podziękował Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wspólną realizację Roku Jubileuszowego i przeprowadzenie z tej okazji wielu ważnych przedsięwzięć.

Podczas uroczystości wystąpił Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej oraz pianista jazzowy i kompozytor Włodek Pawlik. Dla uczestników wydarzenia przygotowana też została prezentacja multimedialna dotyczącą historii polskiej polityki społecznej.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”