Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Wyniki wyborów Członków Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023

Wyniki wyborów Członków Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023

Informujemy, że na stronie Polskiej Akademii Nauk ogłoszone zostały wyniki wyborów Członków Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023 r.
Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnorodnych środowisk i dyscyplin naukowych. Pełnią funkcję ciał doradczych i opiniodawczych oraz odpowiadają za opracowanie stanowisk i ekspertyz naukowych dla administracji państwowej. Ponadto uczestniczą w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych, a także opiniują akty normatywne dotyczące nauki. Rolą Komitetów jest również upowszechnianie wyników badań i wsparcie rozwoju poszczególnych dyscyplin.
Członkowie Komitetów wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin. Zasiadają w nich członkowie PAN oraz naukowcy instytutów badawczych oraz szkół wyższych i przedstawiciele instytucji czy organizacji gospodarczych i społecznych. W kadencji 2020-2023 PTPS w 3 Komitetach PAN reprezentować będą poniżej wymienieni przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

  • Prof. Mirosław Grewiński – Komitet Nauk o Pracy i Polityki Społecznej
  • Prof. Julian Auleytner – Komitet Nauk o Pracy i Polityki Społecznej
  • Prof. Piotr Michoń – Komitet Nauk o Pracy i Polityki Społecznej
  • Prof. Wiesław Koczur – Komitet Nauk o Pracy i Polityki Społecznej
  • Prof. Cezary Żołędowski – Komitet Nauk o Pracy i Polityki Społecznej
  • Prof. Joanna Szczepaniak-Sienniak – Komitet Nauk Demograficznych
  • Prof. Arkadiusz Karwacki – Komitet Socjologii