Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

I Międzynarodowa e-Konferencja Naukowa „Świat w dobie pandemii i okresie postpandemicznym”

I Międzynarodowa e-Konferencja Naukowa „Świat w dobie pandemii i okresie postpandemicznym”

Epidemia koronawirusa i wynikająca z niej izolacja społeczna sprawia, że wszystkie stacjonarne wydarzenia o charakterze naukowym zostały odwołane. Nikt z nas nie wie jak długo potrwają obostrzenia, a wydaje się, że należy rozpocząć debatę o tym jakie konsekwencje dla życia społeczno-gospodarczego będą miały obecne wydarzenia. Dostosowując się do wyzwań rzeczywistości i w poczuciu głębokiej potrzeby, by w dokonać naukowych dociekań co do najbliższej przyszłości kierujemy do Państwa niniejsze zaproszenie

Obszary tematyczne:
1) Polska, świat w pandemii: jak COVID-19 zmienia stosunki międzynarodowe?
2) Globalna gospodarka po pandemii – w poszukiwaniu nowej normalności.
3) Unia Europejska wobec obecnego kryzysu.
4) Polityka przeciwdziałania kosztom społeczno-gospodarczym zjawiska lockdownu.
5) Komunikowanie polityczne w obliczu pandemii.
6) Społeczno-gospodarcze implikacje pandemii – panel doktorancki.
7) Elections during the pandemic (panel anglojęzyczny).
8) Coronavrisu pandemic ang global re-bordering: cross border cooperation under stress (panel anglojęzyczny).
9) Пандемия как дестабилизирующий фактор мировой и региональной политики государств Азии, Центральной и Восточной Европы (panel rosyjskojęzyczny).