Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Profesje i zawody pomocowe – drogi integracji

Profesje i zawody pomocowe – drogi integracji

W Belwederze odbyła się 24 lutego konferencja, której organizatorem była sekcja Polityka społeczna, rodzina, wchodzącą w skład Narodowej Rady Rozwoju – gremium konsultacyjno-doradczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencję pt. Profesje i zawody pomocowe – drogi integracji poprowadził dr hab. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP i koordynator sekcji Polityka społeczna, rodzina.

Podczas pierwszej sesji, zatytułowanej Praktyki pomocowe w Polsce. Metodyka – środowiska zawodowe – profesjonalizacja, wystąpił prof. Mirosław Grewiński, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, który podzielił się z uczestnikami doświadczeniami z prac Sektorowej Rady Kompetencji, dotyczących zawodów pomocowych.

Druga sesja składała się z paneli dyskusyjnych: „Obszary profesjonalnej praktyki pomocowej” i „Jak wykorzystać centra usług społecznych do integracji zawodów pomocowych?”.