Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Vacat

Vacat

PTPS poszukuje osoby zajmującej się przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnych pod projekty badawcze. Wymagania: – wyksztalcenie wyższe kierunkowe, – bardzo dobra znajomości zagadnień związanych z aplikowaniem o środki unijne, -przygotowywanie wniosków o dofinansowanie dla projektów miękkich ze środków unijnych w ramach m.in. RPO, POKL, POWER. -pozyskiwanie wszystkich danych niezbędnych do stworzenia projektu. -rejestrowanie wniosków aplikacyjnych za pomocą generatora wniosków. -przygotowywanie dokumentacji oraz załączników (zarówno formalnej jak i merytorycznej), niezbędnej w toku składania wniosków. -bieżący kontakt z Regionalnymi Instytucjami Pośredniczącymi, -koordynowanie procesu realizacji projektów w zakresie oferowanych usług, – bardzo dobra znajomość przepisów unijnych, wytycznych, procedur związanych z funduszami europejskimi w perspektywie finansowej 2014-2020 r., – dyspozycyjność.