Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Seminarium „Regionalne platformy społeczne dla  rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”

Seminarium „Regionalne platformy społeczne dla  rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, wspólnie z Liderem Regionalnym Janowskim Stowarzyszeniem Niesienia  Pomocy HUMANUS, a także Partnerem merytorycznym Regionalnym Ośrodkiem  Polityki Społecznej w Lublinie zapraszamy do udziału w spotkaniu  ogólnoinformacyjnym – Seminarium „Regionalne platformy społeczne dla  rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”

Seminarium odbędzie się w dniu 25 października 2022 roku w Inkubatorze Technologicznym w Lublinie przy ul. Frezerów 3, w godzinach 10.00-14.30.

Patronat naukowy nad seminarium objęło Polskie Towarzystwo Polityki  Społecznej Oddział w Lublinie.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na stronie: https://www.wrzos.org.pl/aktualnosci/lublin-zapraszamy-na-seminarium-z-cyklu-regionalne-platformy-spoleczne-dla-rozwoju-uslug-spolecznych-i-di/