Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
prof. dr hab. Krzysztof Piątek

prof. dr hab. Krzysztof Piątek

E-mail:

crispiat@umk.pl

Dane kontaktowe:

Instytut Socjologii UMK
ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

Miejsce pracy:

Instytut Socjologii UMK
Kierownik Zakładu Polityki Społecznej

Obszar zainteresowań:

  • Polityka społeczna (w tym szczególnie: teoria, nauka, relacje z innymi naukami, podmioty i instrumenty polityki społecznej, pomoc społeczna, lokalna polityka społeczna, zatrudnienie socjalne, kształcenie na kierunku polityka społeczna, itp.)
  • Praca socjalna (w tym szczególnie: relacje z polityką społeczną, pracownicy socjalni i ich kształcenie na poziomie wyższym, itp.)
  • Socjologia i politologia (w tym szczególnie zjawiska i procesy społeczne, typu: transformacja systemowa, integracja europejska, globalizacja, aktywizacja społeczna oraz problemy i kwestie społeczne, typu: konflikty społeczne, wykluczenie społeczne, ubóstwo, bezrobocie, itp.)

Udział w projektach:

  • 2004. Phare 2001. Ekspert (opracowanie analizy szkół ponadgimnazjalnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie doradztwa zawodowego, organizacja konferencji)
  • 2004-2005. Interreg III c. Ekspert (opracowanie analizy: „Zagrożenie wykluczeniem społecznym w województwie Kujawsko-Pomorskim. Perspektywy klubów integracji społecznej w gminach”)
  • 2005-2008. Equal. Pełnomocnik Rektora (odpowiedzialny za badania naukowe i ewaluację)
  • 2006-2008. Projekt SPO RZL 1.6 (b) „Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce”. Kierownik modułu: “Działania słuzb społecznych (pomocy społecznej I administracji pracy) na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich” (odpowiedzialny za przeprowadzenie badań w module II oraz ich promocję w postaci publikacji i konferencji)