Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
prof. dr hab. Jolanta Supińska

prof. dr hab. Jolanta Supińska

E-mail:

jsupinska@wp.pl

Dane kontaktowe:

Instytut Polityki Społecznej UW
ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa, Polska

Miejsce pracy:

Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski Prof. UW,
kierownik Zakładu Teorii i Metodologii Polityki Społecznej

Redaktor naczelna czasopisma PAN „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”

Obszar zainteresowań:

  • Dyskurs o związkach polityki społecznej i gospodarczej
  • Mieszkalnictwo
  • Ochrona konsumenta
  • Funkcje podatków
  • Prawa reprodukcyjne i seksualne, planowane rodzicielstwo
  • Pluralizm światopoglądowy, wielokulturowość, relacje między „swoimi” i „obcymi”
  • Ruchy ekologiczne a trwały rozwój

Udział w projektach: