Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
prof. dr hab. Jan Sikora

prof. dr hab. Jan Sikora

E-mail:

sikorajan@interia.pl

Dane kontaktowe:

Katedra Socjologii i Filozofii UEP,
bud. C, p.312
ul. Towarowa 53,
61-896 Poznań
tel. (0-61) 854-38-82

Miejsce pracy:

Katedra Socjologii i Filozofii UEP

Obszar zainteresowań:

  • Samorządowa polityka społeczna
  • Społeczno-ekonomiczne położenie ludności na wsi
  • Społeczno-ekonomiczna sfera pracy

Udział w projektach:

  • Marginalizacja i patologie w społeczeństwie