Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
prof. Danuta Walczak-Duraj

prof. Danuta Walczak-Duraj

E-mail:

dduraj@uni.lodz.pl

Dane kontaktowe:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego,
ul. Rewolucji 1905r. nr 4
90-214 Łódź

Miejsce pracy:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Socjologii Polityki i Moralności

Obszar zainteresowań:

  • Proces kształtowania etosu pracy w Polsce
  • Praca zawodowa różnych kategorii społecznych
  • Kształtowanie podmiotowości społecznej i politycznej
  • Kontekst etyczny działań gospodarczych i politycznych
  • Procesy legitymizacji władzy politycznej

Udział w projektach:

  • Kierownik modułu –Determinanty aktywności społeczno-politycznej kobiet wiejskich – w ramach projektu badawczego, kierowanego przez prof. J. Krzyszkowskiego – Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce SPO RZL 1.6 (b); Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – finansowany ze środków EFS ( 2007-2008)