Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Polskie Towarzystwo Polityki Publicznej wpisane do KRS

Polskie Towarzystwo Polityki Publicznej wpisane do KRS

W dniu 25 stycznia 2016 r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000597459 jako stowarzyszenie, Polskie Towarzystwo Polityki Publicznej. Stało się to dzięki inicjatywie i staraniom pracowników naukowych oraz doktorantów, głównie z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Celem Polskiego Towarzystwa Polityki Publicznej jest budowanie nowoczesnej wizji polityki publicznej poprzez popieranie rozwoju nauk o polityce publicznej, promocję badań i upowszechnianie wiedzy w tym zakresie, a także inspirowanie i kształtowanie debat i refleksji dotyczących polityki publicznej. Towarzystwo dąży również do integracji środowiska polskich badaczy, instytucji i uczelni wyższych zajmujących się polityką publiczną oraz współpracy międzynarodowej w powyższym zakresie. Siedzibą Towarzystwa jest budynek Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH na ul. Wiśniowej 41. Przewodniczącym Zarządu Towarzystwa został wybrany na zebraniu założycielskim Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego prof. SGH dr hab. Joachim Osiński, zaś członkami Zarządu, prof. SGH dr hab. Andrzej Zybała, prof. SGH dr hab. Aleksander Werner i dr Jan Misiuna. Gratulujemy!