Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Młode pokolenie. Problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości

Młode pokolenie. Problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości

Ukazała się książka: M. Makuch, D. Moroń (red.) Młode pokolenie. Problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.

Spis treści