Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
dr hab. Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz

dr hab. Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz

E-mail:

agnieszka.makarewicz-marcinkiewicz@uwr.edu.pl

Dane kontaktowe:

ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław

Miejsce pracy:

Instytut Politologii
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław

Obszar zainteresowań:

  • rozwój zrównoważony – paradygmat holistyczny (determinanty: zrównoważonego rozwoju; nierówności społeczne w kontekście trwałego rozwoju; zależności: polityka społeczna i rozwój zrównoważony);
  • kapitał ludzki (organizacja i zarządzanie szkolnictwem wyższym; metoda behawioralna w zarządzaniu zasobami ludzkimi; kodeks etyczny; strategie i podmioty rynku pracy)

Udział w projektach:

Ekspert w zadaniu 6. From foresight to welfare practices: scenario planning w projekcie „Innovative Social Investment: Strengthening communities in Europe (InnoSI)”, nr projektu 649189, finansowanym w ramach programu: Horizon 2020 – EU.3.6. Koordynator projektu: Manchester Metropolitan University, partner: Uniwersytet Wrocławski. Weryfikacja trendów zmian w polityce społecznej oraz poszukiwanie, dokumentowanie i analiza lokalnych sygnałów dotyczących innowacyjnych inwestycji społecznych w Polsce.