Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Konferencja „Blisko Praktyki” 11.10.2022

Konferencja „Blisko Praktyki” 11.10.2022

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji „Blisko praktyki” organizowanej w stulecie urodzin i dwudziestolecie śmierci Profesora Andrzeja Tymowskiego.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 października 2022 r. (wtorek) w godz. 9.30-15.30 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66 w Warszawie (sala nr 316). Organizatorem konferencji jest Wydział SNSiR UW we współpracy z IGS-SGH oraz IPiSS.

Profesor Andrzej Tymowski był cenionym ekonomistą i prawnikiem. Postacią niezwykle ważną dla środowiska polityków społecznych (m.in. inicjował badania minimum socjalnego w naszym kraju). Konferencja będzie miejscem dyskusji nad aktualnością zagadnień i koncepcji podejmowanych przez Profesora.

Zaproszenie, program (z linkiem do rejestracji na stronie www.tymowski.pl ).

Marek Rymsza
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego