Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

III Forum Green Region – „Zmiany w gospodarce”

III Forum Green Region – „Zmiany w gospodarce”

Miło nam poinformować, że Komitet Nauk Demograficznych PAN/Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej objął/objęło patronatem honorowym Konferencję Naukową „III Forum Green Region – „Zmiany w gospodarce”, organizowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Urzędem Statystycznym we Wrocławiu, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Gorąco zachęcamy Państwa i Współpracowników do udziału w tym ważnym wydarzeniu.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie adaptacji podmiotów gospodarczych i jednostek sektora publicznego do zmian zachodzących w gospodarce. Nowa sytuacja polityczna, jaka nastąpiła po wyborach parlamentarnych, tworzy impulsy do transformacji gospodarczej w wielu obszarach. Udostępnienie środków z funduszy unijnych może stać się znaczącą dźwignią rozwoju. Możliwości skorzystania z niej w dużym stopniu zależą od trafnego określenia kierunków, etapu oraz dynamiki zmian, które dokonują się w gospodarce.

Szczegóły i formularz rejestracyjny zawarte załączniku oraz na stronie https://green-region.ue.wroc.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Prosimy o zgłoszenia do 31 maja (wystąpienia posterowe) i do 10 czerwca (wystąpienia w sesjach) 2024 r.