Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka społeczna w XXI wieku. Wykluczenie w trójwymiarze.”

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka społeczna w XXI wieku. Wykluczenie w trójwymiarze.”

W dniach 15 – 16 kwietnia 2019 r. w Poznaniu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka społeczna w XXI wieku. Wykluczenie w trójwymiarze.”

Jej organizatorami były:

– Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,

– Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej,

– Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej,

– Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 

Konferencja stanowi kontynuację corocznego wydarzenia o charakterze trójwymiarowym:

 • Pierwszy wymiar to wymiana opinii, poglądów oraz prezentacja wyników prowadzonych przez Państwa badań naukowych z zakresu polityki społecznej.
 • Drugi poświęcony będzie działaniom podejmowanym przez władze i instytucje szczebla państwowego oraz samorządowego, trzeci zaś wymiar stanowić będzie prezentację i promocję działań podejmowanych przez podmioty trzeciego sektora (np. BARKĘ, CARITAS, stowarzyszenia, fundacje, czy spółdzielnie socjalne).

Catering w ramach realizacji trzeciego wymiaru zapewniła uczestnikom spółdzielnia socjalna Wspólny Stół.

Na konferencji poszczególne wymiary były reprezentowane przez:

Sfera naukowa:

Ośrodki z: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Szczecina, Bydgoszczy, Zielonej Góry, Lublina, Rzeszowa, Poznania

Sfera samorządowa/rządowa

 • Urząd Wojewódzki
 • Urząd Marszałkowski
 • Urząd Miasta
 • Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • domy pomocy społecznej

Sfera trzeciego sektora

 • Fundacja Wózkowicze
 • Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA – Poznań
 • Stowarzyszenie „Potrafię więcej”
 • CARITAS Archidiecezji Poznańskiej
 • Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
 • Stowarzyszenie na TAK z Poznania

Pierwszego dnia odbyła się również debata z udziałem polityków, poświęcona różnym aspektom polityki społecznej oraz wykluczenia i włączania społecznego, zarówno w wymiarze europejskim, jak i lokalnym. Udział w debacie wzięli: Ryszard Bartosik (PiS), Jakub Rutnicki (KE), Sylwia Spurek (Wiosna), Mateusz Rozmiarek (PiS), Katarzyna Ueberhan (Wiosna)

Zorganizowaliśmy również warsztaty poświęcone niepełnosprawnościom pt.  „Równi ale różni”, które poprowadzili: Justyna Tyrakowska ze Stowarzyszenia Na Tak i Fundacja Wózkowicze oraz grę terenową pod hasłem – Dzień Przedsiębiorczości Społecznej – prowadzoną przez Fundację BARKA

Wieczorem zaś w Auli UAM odbył się Koncert Charytatywny na rzecz 18 letniego, niepełnosprawnego Jakuba Czecholińskiego, w którym udział wzięła Małgorzata Ostrowska. Dzięki akcji charytatywnej #zmalujmycośdobrego zebraliśmy na realizację podstawowych potrzeb Kuby i Jego Mamy ponad 45 tys. zł. uamcharytatywnie

Drugiego dnia Konferencji odbyła się wizyta studyjna do Gospodarstwa Ekologicznego w Chudobczycach (niedaleko Poznania) prowadzonego przez Fundację Pomocy Wzajemnej BARKA. Uczestnicy Konferencji mieli okazję dowiedzieć się zarówno o działaniach Fundacji, jak i usłyszeć z ust jej podopiecznych, jak zmieniło się ich życie, odkąd BARKA wzięła ich pod swoje skrzydła i jak oni teraz pomagają innym. Fotorelacja w załączeniu.

Zaproszenie do panelu inauguracyjnego przyjęli:

Prof. dr hab. Jerzy Babiak

 • Wieloletni Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ds. Naukowych
 • Założyciel i wieloletni kierownik Zakładu Polityki Społecznej i Ekonomicznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
 • Promotor większości członków Zakładu
 • Doctor Honoris Causa Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomiczno-Humanistycznego w Rownem na Ukrainie.
 • Visiting profesor wielu uniwersytetów zagranicznych, w tym Iowa State University, Królewski Uniwersytet w Kopenhadze, Uniwersytet w Kragujevcu, Uniwersytet w Wiedniu i University of Oviedo.
 • Autor około 150 publikacji z dziedziny rolnictwa, polityki gospodarczej, finansów i bankowości oraz zamówień publicznych.
 • Aktywny działacz Rady Seniorów Miasta Poznania

Mgr Jędrzej Solarski

 • Zastępca Prezydenta Miasta Poznania 
 • Nadzoruje m.in.
  • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
 • Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy.
 • W Urzędzie Miasta pracuje od października 2003 roku, od początku w Wydziale Organizacyjnym. Do roku 2011 jako zastępca dyrektora, następnie – po kilkumiesięcznym okresie pełnienia obowiązków – jako dyrektor tego Wydziału.
 • Wykładowca z zakresu reformy administracji publicznej na Uniwersytecie Ludowym w Poznaniu w latach 1999 – 2000.

Dr Sylwia Spurek

 • Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich do marca 2019 r.
 • doktorka nauk prawnych, radczyni prawna, legislatorka.
 • od 1999 r. zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka, m.in. przy Prezesie Rady Ministrów, czy jako wiceszefowa Biura Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania (do czerwca 2015 r.).
 • w latach 2008-2015 członkini Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
 • 2010-2012 przedstawicielka Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Komitecie Ochrony Praw.
 • wykładowczyni na Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim oraz na studiach podyplomowych Gender Mainstreamingu przy Polskiej Akademii Nauk.
 • Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących problemu przemocy w rodzinie, a także kwestii równego traktowania i dyskryminacji. Specjalizuje się również w kwestiach procesu stanowienia prawa, lobbingu i rzecznictwa interesów oraz dostępu do informacji publicznej.

Mgr Anna Rutz

 • Pełnomocniczka Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • absolwentka programów „Liderzy” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz International Visitors Leadership Program Departamentu Stanu i Ambasady USA w Polsce,
 • pomysłodawczyni i główna organizatorka Forum Pełnomocników i Pracowników Biur ds. Studentów z Niepełnosprawnościami
 • od marca 2016 r. członkini komisji ekspertów ds. osób z niepełnosprawnością w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • prowadziła szkolenia i warsztaty z zakresu dostępności szkolnictwa wyższego m.in. dla studenckich ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także Erasmus Student Network.

Mgr Justyna Tomczak – Boczko

 • aktorka, lektorka i nauczycielka hiszpańskiego, tłumaczka, założycielka Teatru „Y”.
 • doktorantka lingwistyki na UAM w Poznaniu.
 • przez wiele lat związana z działalnością teatralną, po przerwie wynikającej z urodzenia syna – Jeremka, wróciła na scenę monodramem „Całe życie w dresach”, który zrealizowała z Teatrem Ba-Q, a w którym opowiada, jak wyglądało Jej życie w tym czasie,
 • Mama Poli i niepełnosprawnego Jeremka,
 • aktywna działaczka na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością