Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
dr Mikołaj Olszewski

dr Mikołaj Olszewski

E-mail:

m.olszewski@uthrad.pl

Dane kontaktowe:

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
ul. Chrobrego 31
26-600 Radom

Miejsce pracy:

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki i Psychologii, adiunkt

Obszar zainteresowań:

  • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością
  • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością
  • Usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych

Udział w projektach:

  • Dostosowywanie oferty dydaktycznej UTH do wymagań rynku pracy
  • Wsparcie dla osób niepełnosprawnych