Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
dr Maria Theiss

dr Maria Theiss

E-mail:

m.theiss@uw.edu.pl

Dane kontaktowe:

Instytut Polityki Społecznej
Uniwersytet Warszawski
ul. Nowy Świat 67
00-927 Warszawa

Miejsce pracy:

Instytut Polityki Społecznej
Uniwersytet Warszawski

Obszar zainteresowań:

  • Kapitał społeczny i społeczeństwo obywatelskie w polityce społecznej
  • Partycypacja obywatelska w tworzeniu polityki społecznej
  • Lokalna polityka społeczna i rozwój lokalny
  • Polityka społeczna wobec wykluczenia społecznego
  • Polityka społeczna jako nauka – teoria polityki społecznej

Udział w projektach:

  • Youth, Unemployment and the Social Exclusion (YOUNEX), 7. proj. ramowy (polski partner: Polskie Towarzystwo Socjologiczne), od 2008
  • Rola kapitału społecznego w lokalnej polityce społecznej (IPS UW) – 2004-05 Ewaluacja programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 2007
  • Ewaluacja funkcjonowania domów kultury na Mazowszu (Tow. Ę, Fund. Batorego) 2008-09