Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Dr Maria Gagacka

Dr Maria Gagacka

E-mail:

majka.gag@wp.pl

Dane kontaktowe:

Katedra Nauk Społecznych Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Ul. Chrobrego 39
26-600 Radom

Miejsce pracy:

Katedra Nauk Społecznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Obszar zainteresowań:

 • Aktywność społeczna,
 • Standardy współpracy międzysektorowej,
 • Lokalne sieci wsparcia,
 • Innowacyjne usługi socjalne,
 • Instytucje społeczeństwa obywatelskiego
 • Przedsiębiorczość społeczna.

Udział w projektach:

 • Ekspert, coach, Projekt Chcemy pracować- Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych,
 • Ewaluator w projekcie Dostosowywanie oferty dydaktycznej UTH do wymagań rynku pracy,
 • Ekspert w projekcie Nasza gmina – Wspólna sprawa, Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR.
 • Ewaluator w projekcie Tu mieszkam – tu decyduję, Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR.
 • Ekspert  w projekcie Radom – siła współpracy, realizowanego przez Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w partnerstwie z Gminą Miasta Radomia
 • Ekspert ds. metodologii w projekcie “Z duchem czasu – transfer innowacji na Mazowszu
 • Ewaluator, koordynator branżowy Projekt EQUAL – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju – jako instrument wspierania innowacyjności mikroprzedsiębiorstw,