Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
dr Lucyna Prorok

dr Lucyna Prorok

E-mail:

lucpro@wp.pl

Dane kontaktowe:

Katedra Socjologii Edukacji UŁ
ul. Piramowicza 3
90-254 Łódź
Tel. 042 635 40 77

Miejsce pracy:

Uniwersytet Łódzki
Instytut Socjologii
Adiunkt w Katedrze Socjologii Edukacji

Obszar zainteresowań:

  • Polityka społeczna – zjawisko marginalizacji i wykluczenia społecznego, w tym wykluczenie cyfrowe, nierówności edukacyjne
  • Polityka rodzinna; polityka edukacyjna
  • Przemiany współczesnej rodziny polskiej – alternatywne formy życia małżeńsko – rodzinnego
  • Praca socjalna – formy i metody pokonywania nierówności społecznych

Udział w projektach:

  • 2000-2003 członek zespołu badawczego w projekcie badawczym Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie, Grant Nr 0592/H02/2000/19 KBN
  • 2000-2003 członek zespołu badawczego w projekcie IPROSEC- Improving Responses and Outcomes to Socio – Economic Challanges: changing family structures, Policy and practice V PR UE Nr HPSE – CT – 1999 – 00031
  • 2007 – 2008 członek zespołu badawczego w projekcie Diagnoza sytuacji społeczno – zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Moduł I Władza lokalna i jej polityka wobec kobiet z terenów niskozurbanizowanych
  • 2007 –, członek zespołu badawczego w projekcie NESOR – New Social Risks in the European Knowledge Socjety and Higher Education