Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Dr Krystyna Gilga

Dr Krystyna Gilga

E-mail:

krystyna.gilga@ue.wroc.pl

Dane kontaktowe:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Miejsce pracy:

Pracownik Katedry Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na stanowisku adiunkta. Ponadto pełni funkcję Pełnomocnika rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Obszar zainteresowań:

Zainteresowania naukowe obejmują problematykę polityki społecznej, w tym szczególnie kształcenia osób niepełnosprawnych, oświaty i jej reform oraz zagadnienia zabezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczeń społecznych.

Udział w projektach:

W trakcie pracy zawodowej brała czynny udział w 10 projektach badawczych dotyczących m.in. rynku pracy, absolwentów oraz osób niepełnosprawnych. W dorobku znajduje się ponad 50 publikacji z zakresu polityki społecznej, głównie edukacji, dostępności uczelni wyższych dla osób z niepełnosprawnością, rynku pracy oraz absolwentów na rynku pracy.