Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
dr Jerzy Bielec

dr Jerzy Bielec

E-mail:

jerzy.bielec@e-ar.pl

Dane kontaktowe:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Wydział Ekonomiczny
ul. Żołnierska 47, pok. 201
71-210 Szczecin
tel./fax: 48 616 90

www.krow-ekon.e-ar.pl/pracow/bielecj.html

Miejsce pracy:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Wydział Ekonomiczny
Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich i Gospodarki Żywnościowej

Obszar zainteresowań:

  • Programy unijne i pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej
  • Ergonomia – wpływ czynników psychologicznych, fizjologicznych i społecznych na pracę i jej organizację. W szczególności psychologia i socjologia pracy, stres w pracy, organizacja stanowisk biurowych, ocena i wartościowanie pracy, konstrukcja i budowa wyposażenia biurowego
  • Polityka regionalna – rozwój regionalny i lokalny, problemy małych przedsiębiorstw, rozwój gospodarczy samorządów lokalnych
  • Polityka społeczna – ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej, instytucji pomocowych, domów opieki i placówek dziennej opieki w województwie zachodniopomorskim

Udział w projektach:

„Bieda wiejska i możliwości jej łagodzenia poprzez proces aktywizacji społeczno-gospodarczej”. Grant promotorski nr 1 H02E 061 29