Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
dr hab. Ireneusz Jaźwiński, prof. US

dr hab. Ireneusz Jaźwiński, prof. US

E-mail:

ijazwinski@wp.pl

Dane kontaktowe:

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin

Miejsce pracy:

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwesytetu Szczecińskiego

Obszar zainteresowań:

  • Kapitał ludzki w aspekcie polityki regionalnej
  • Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego

Udział w projektach:

  1. Kapitał ludzki w polityce społeczno-gospodarczej na przykładzie województw w Polsce, 2009-2012, projekt badawczy MNiSW/NCN
  2. Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, 2011-2014, projekt badawczy MNiSW/NCN