Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN

dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN

E-mail:

skalinowski@irwirpan.waw.pl

Dane kontaktowe:

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

http://www.skalin.pl
http://www.irwirpan.waw.pl

Miejsce pracy:

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Obszar zainteresowań:

  • Bezrobocie na wsi
  • Wykształcenie
  • Wykluczenie społeczne ludności wiejskiej głownie terenów województwa wielkopolskiego
  • Poziom życia
  • Ubóstwo

Udział w projektach:

  • Grant interdyscyplinarny „Ubóstwo wśród ludności wiejskiej Wielkopolski
  • Grant interdyscyplinarny „Ubóstwo a poziom życia gospodarstw domowych na obszarach wiejskich Wielkopolski”
  • Grant MNISW „Ubóstwo ludności wiejskich woj. wielkopolskiego”
  • Grant NCN Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach