Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
dr hab. Mirosław Grewiński, prof. WPS

dr hab. Mirosław Grewiński, prof. WPS

E-mail:

mgrewinski@gmail.com

Dane kontaktowe:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
ul. Pandy 13
02-202 Warszawa

Miejsce pracy:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie

 

Obszar zainteresowań:

  • Wielosektorowa Polityka Społeczna
  • Polityka spójności Unii Europejskiej
  • Projekty społeczne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Rynek pracy, integracja społeczna, rozwój lokalny, gospodarka społeczna

Udział w projektach:

  • Sekretarz badań PTPS Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy
  • Koordynator badań Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich