Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
dr hab. Małgorzata Baron-Wiaterek, prof. POLSL

dr hab. Małgorzata Baron-Wiaterek, prof. POLSL

E-mail:

Malgorzata.Baron-Wiaterek@polsl.pl

Dane kontaktowe:

Roosvelta,
41-800 Zabrze
tel. 032 2777 – 411 (sekretariat)

Miejsce pracy:

Kierownik Katedry Administracji i Prawa
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Obszar zainteresowań:

  • Zatrudnienie, prawo pracy i rynek pracy
  • Zadania administracji publicznej i ich realizacja

Udział w projektach: