Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
dr hab. Maciej Cesarski, prof. nadzw. SGH

dr hab. Maciej Cesarski, prof. nadzw. SGH

E-mail:

cesarski@epf.pl

Dane kontaktowe:

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
ul. Wiśniowa 41, pok. 53
02-520 Warszawa

Tel.: (22) 564 91 12
Fax: (22) 564 86 91

Miejsce pracy:

Szkoła Główna Handlowa
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Instytut Gospodarstwa Społecznego

Obszar zainteresowań:

  • Mieszkalnictwo – aspekty społeczne, socjalne i kulturowe, instytucjonalno-systemowe, dotyczące polityki, gospodarki i strategii mieszkaniowych oraz organizacyjno-inwestorskich form zaspokajania potrzeb.
  • Zagospodarowanie przestrzenne – inwestycje, nieruchomości i majątek trwały jako podstawa zagospodarowania przestrzennego obszaru zamieszkiwania oraz ich znaczenie społeczno-gospodarcze.
  • Polityka oraz procesy urbanizacyjne i osadnicze – płaszczyzna społeczno-demograficzna, urbanistyczna, architektoniczna, infrastrukturalna oraz przestrzenna. Infrastruktura społeczna – zakres oraz rola w procesach osadniczych i strategiach społeczno-gospodarczych w różnych fazach rozwoju i wymiarach przestrzennych.

Udział w projektach:

  • Usługi publiczne w gospodarce regionalnej i lokalnej – stan potrzeby i perspektywy. Warszawa, SGH 2003
  • Sektor publiczny w Polsce po trzech latach członkostwa w UE, Warszawa, SGH 2007
  • Przekształcenia zagospodarowania przestrzennego Polski w układzie regionalnym i lokalnym, w okresie transformacji systemowej na podstawie NSP oraz PSR. Warszawa, SGH 2004
  • Samorząd terytorialny w nowej fazie integracji, restrukturyzacji i modernizacji Polski, Warszawa, SGH 2008