Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Dr hab. Katarzyna Zamorska, prof. UWr

Dr hab. Katarzyna Zamorska, prof. UWr

E-mail:

katarzyna.zamorska@uwr.edu.pl

Dane kontaktowe:

Instytut Politologii
Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej
ul. Koszarowa 3,
51-149 Wrocław

Miejsce pracy:

  • Adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Kierownik Zakładu Polityki Społecznej i Ekonomicznej

Obszar zainteresowań:

Zainteresowania i publikacje koncentrują się na teorii polityki społecznej, prawach społecznych oraz historii polityki społecznej w Polsce. Autorka licznych artykułów publikowanych w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych oraz książki Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej

Udział w projektach: