Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
dr hab. Dorota Maroń

dr hab. Dorota Maroń

E-mail:

dorota.moron@uwr.edu.pl

Dane kontaktowe:

Instytut Politologii
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Wrocławski
ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

Miejsce pracy:

Adiunkt w Zakładzie Polityki Społecznej i Ekonomicznej w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Podyplomowych Studiów „Zarządzanie Kapitałem Ludzkim i Społecznym”, sekretarz redakcji „Wrocławskich Studiów Politologicznych”.

Obszar zainteresowań:

Problematyka:

  • organizacji pozarządowych,
  • wielosektorowej polityki społecznej,
  • współpracy trzeciego sektora z administracją publiczną
  • oraz wdrażania aktywnej polityki społecznej
  • innowacyjnych rozwiązań wielosektorowych.

Prowadzi również badania z zakresu inwestycyjnej polityki społecznej oraz polityki edukacyjnej, w tym szkolnictwa wyższego.

Udział w projektach:

  • Ekspert i doradca jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia dokumentów strategicznych: strategii rozwoju, strategii rozwiązywania problemów społecznych, strategii rozwoju oświaty;
  • Ekspert w projekcie „Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego [POKL.08.01.04-02-003/08]”;