Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
dr hab. Cezary Żołędowski, prof.UW

dr hab. Cezary Żołędowski, prof.UW

E-mail:

czoledowski@uw.edu.pl

Dane kontaktowe:

Instytut Polityki Społecznej UW
ul. Nowy Świat 67
00-927 Warszawa

Miejsce pracy:

Instytut Polityki Społecznej
Uniwersytet Warszawski

Obszar zainteresowań:

  • mniejszości narodowe w Polsce;
  • polskie mniejszości w państwach sąsiedzkich;
  • polityki wielokulturowości;
  • migracje i zjawiska ludnościowe;
  • kwestie społeczne.

Udział w projektach:

  • Active ageing and social, cultural and economic integration of migrants and minority ethnic elders; identification of experts, migrant organizations, projects, literature, and models of good practice (koordynator krajowy badań międzynarodowych na zlecenie: Ministry for Intergenerational Affairs, Family, Women and Integration of the State of North Rhine-Westphalia – 2008).
  • Migracje edukacyjne do Polski – konsekwencje społeczno-ekonomiczne  – projekt badawczy własny N N116 128535 na podstawie grantu na badania własne przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (2008-2010).
  • Systemy imigracji różnych grup imigranckich oraz dopuszczanie ich do polskiego rynku pracy (finansowany z EFS w ramach działania 1.11. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, koordynator projektu: prof. dr hab. Małgorzata Szylko-Skoczny) – członek Rady Naukowej Projektu realizowanego przez Instytut Polityki Społecznej UW w latach 2008-2010.
  • Migracje zarobkowe i kapitał społeczny na pograniczach kulturowych na przykładzie Opolszczyzny i Podlasia – grant promotorski  N N114 191140 dla mgr Justyny Łukaszewskiej-Bezulskiej, finansowany przez NCN – kierownik projektu (2010-2012).
  • W poszukiwaniu bezpieczeństwa na rynku pracy. Migracje zarobkowe z Polski i do Polski a atrakcyjność polskiego rynku pracy (finansowany z NCN w ramach Konkursu Opus 8, realizowany na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, kierownik projektu: dr hab. Maciej Duszczyk) – członek zespołu badawczego  w latach 2016-2018.