Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

E-mail:

arekarwacki@wp.pl

Dane kontaktowe:

Instytut Socjologii UMK
ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

Miejsce pracy:

Instytut Socjologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika (adiunkt)

PWSH Pomerania w Chojnicach (wykładowca)

Obszar zainteresowań:

  • „Aktywna polityka społeczna” i „Spójna polityka społeczna”
  • Środowiska popegeerowskie
  • Wykluczenie społeczne, podklasowość, kultura biedy i jej reprodukcja
  • Socjologia ubóstwa i bezrobocia
  • Ekonomia społeczna

Udział w projektach:

  • Ekspert w ramach programu PHARE 2001 – projekt: „Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie kujawsko-pomorskim”
  • Ekspert w ramach programu INTERREG III c – projekt: „Rozwój partnerstwa społecznego i przeciwdziałanie ekskluzji społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”
  • Ekspert w ramach projektu „Partnerstwo – rodzina – równość praca” Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
  • Ekspert w ramach projektu: „Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce”. Moduł II: „Funkcjonowanie służb społecznych (pomoc społeczna, służby zatrudnienia) w kontekście aktywizacji kobiet wiejskich w Polsce – koordynacja badań modułu; Projekt zlecony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – działanie 1.6b. – główny realizator – Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej