Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM

dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM

E-mail:

anna.krzykowska@uwm.edu.pl

Dane kontaktowe:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
10-719 Olsztyn
ul. M. Oczapowskiego 4

tel. (89) 523-4348

Miejsce pracy:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Kierownik Zakładu Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej UWM

Obszar zainteresowań:

  • Problemy rynku pracy i polityka rynku pracy (w powiązaniu z problemami regionalnymi, demograficznymi, edukacyjnymi oraz problemami ekskluzji społecznej)

Udział w projektach:

  • 1980-1985 – Wykonawca badań nad sytuacją rodziny w Polsce w ramach tematu węzłowego W.11.9
  • 1993 – Kierownik badań nad sytuacją finansową Państwowych Gospodarstw Rolnych w województwie olsztyńskim
  • 1993 – Kierownik badań nad sytuacją społeczną i materialną rodzin dotkniętych problemem bezrobocia w województwie olsztyńskim
  • 1996 – Kierownik badań nad sytuacją rodziny z osobą niepełnosprawną. Opracowanie raportu z wymienionych wyżej badań
  • 2000-2002 – Kierownik badań nad warunkami życia osób bezrobotnych i ich rodzin w województwie warmińsko-mazurskim
  • 2000 – Udział w badaniach na temat: Warunki bytu i strategie życiowe byłych pracowników PGR