Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
dr hab. Andrzej Przymeński

dr hab. Andrzej Przymeński

E-mail:

andrzej.przymenski@emeritus.ue.poznan.pl

Dane kontaktowe:

Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej,
Uniwersytet Ekonomiczny,
Al. Niepodległości 10,
60-967 Poznań,
tel. do sekretariatu 0-61 8543885

Miejsce pracy:

Emerytowany profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (od 2021 roku)

Obszar zainteresowań:

  • Mieszkalnictwo socjalne, ekonomiczne i społeczne (socjologiczne) instrumenty działań  polityki mieszkaniowej w zakresie demarginalizacji mieszkaniowej gospodarstw domowych 
  • Mieszkalnictwo społeczne
  • Polityka mieszkaniowa
  • Bezdomność

Udział w projektach:

  • Przymeński, A., Oliwa-Ciesielska, M. (2009). Tytuł projektu: Mieszkalnictwo socjalne jako instrument lokalnej polityki społecznej wobec osób bezdomnych, na przykładzie Poznania. Diagnoza i rekomendacje. Konkurs ogłoszony przez Miasto Poznań.
  • Przymeński, A., Oliwa-Ciesielska M. (2011-2014). Temat: Zaspokajanie mieszkaniowych i paramieszkaniowych potrzeb zmarginalizowanych ekonomicznie osób i gospodarstw domowych w Polsce, a procesy ich społecznej demarginalizacji, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowe Centrum Nauki) nr N N114 163940.