Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
dr Beata Samoraj-Charitonow

dr Beata Samoraj-Charitonow

E-mail:

beata.samoraj@uw.edu.pl

Dane kontaktowe:

Uniwersytet Warszawski,
Instytut Polityki Społecznej Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52

Miejsce pracy:

Uniwersytet Warszawski,
Instytut Polityki Społecznej Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Obszar zainteresowań:

 • Cudzoziemcy i mniejszości narodowe i etniczne
 • Migracje międzynarodowe
 • Zabezpieczenie społeczne
 • Rynek pracy

Udział w projektach:

 • Projekt badawczy dot. systemów imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy” (2008-2009)
 • Pracodawca – Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki, projekt badawczy realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy (2008)
 • A Country Study on legal-institutional and socio-economic aspects of employment of Belarusians, Moldovans and Ukrainians in Poland, realizator: Międzynarodowa Organizacja ds Migracji, The International Organization for Migration (IOM) (2007-2008)
 • Aktywizacja zawodowa bezrobotnych na obszarach popegeerowskich, realizator: Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski (2007-2008)
 • @ltercamp PIW EQUAL Partnerstwo na Rzecz Rozwoju @lterCamp, Obszar tematyczny I: Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy Działanie 2, realizator: Instytut Polityki Społecznej, WDiNP UW (2007-2008)
 • MIGHEALTHNET – Sieć informacji dotyczącej problemów ochrony zdrowia mniejszości narodowych i migrantów w Europie, realizator: Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medium, Uniwersytet Jagielloński, współpraca (2007-2008)
 • Przedsiębiorczość kobiet na polskim rynku pracy na przykładzie cudzoziemek zatrudnianych nielegalnie w sektorze usług domowych, projekt realizowany w ramach projektu Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce (2006-2007)
 • Ewaluacja Indywidualnych Programów Integracyjnych (IPI) dla uchodźców w Polsce, realizacja Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (2006-2007)
 • Rola instytucji rynku pracy w kształtowaniu pozycji cudzoziemców na rynku pracy w Polsce, grant promotorski KBN nr H 02 E 06128 (2005-2007)