Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym

Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym

Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu, Izba Rzemieślnicza w Opolu oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki  serdecznie zapraszają na  II Międzynarodową Konferencję Naukową: 

„Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym”

(Craftsmanship – its local, regional and international dimension)
CILRAID 2018

Przez wieki rzemieślnicy odgrywali znaczącą rolę w „funkcjonowaniu” wielu krajów. Niejednokrotnie stając się filarem ich rozwoju gospodarczego. Wnosili także swój wkład w rozwój społeczny czy edukacyjny niejednego miasta, regionu, kraju. Stąd chcemy, aby konferencja stała się okazją do przedstawienia działalności, funkcjonowania rzemiosła oraz organizacji i instytucji z nim powiązanych – w Polsce i w innych krajach – w wielu aspektach: gospodarczym, społecznym, edukacyjnym, etycznym, historycznym, itd.

Konferencja odbędzie się 11 maja 2018 roku w Centrum Nauki i Biznesu – CeNaBiz w Opolu, przy ulicy Waryńskiego 4. Informacje o konferencji, karta zgłoszenia oraz formatka znajdują się na stronie internetowej www.weiz.po.opole.pl/rzemioslo (w języku polskim) oraz www.weiz.po.opole.pl/craft (w języku angielskim).

Z poważaniem
w imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

prof. dr hab. Wanda Musialik
dr Roman Śmietański