Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Konferencja: Rzemiosło z poszanowaniem tradycji a zrównoważony rozwój

Konferencja: Rzemiosło z poszanowaniem tradycji a zrównoważony rozwój

W imieniu Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związku Pracodawców w Opolu, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej o Rzemiośle pn. Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. “Rzemiosło z poszanowaniem tradycji a zrównoważony rozwój”

– CILRAID 2023 (The 6th Scientific Conference on Craft Craftsmanship – its Local, Regional and International Dimension „Craftsmanship with respect for tradition and sustainable development”). Naszym niezmiennym celem jest, aby konferencja stała się nośnikiem upowszechniania wiedzy o roli i znaczeniu rzemiosła dla rozwoju społeczno-gospodarczego każdego kraju, w różnych aspektach, między innymi społecznych, gospodarczych, historychnych czy prawnych.

Mamy nadzieję, że temat konferencji zainteresuje Państwa. Prosimy o przekazanie informacji o konferencji Państwa kolegom, koleżankom i innym osobom, które mogłyby być zainteresowane udziałem w konferencji. Konferencja odbędzie się 19 maja 2023 r. na Politechnice Opolskiej w formie hybrydowej. Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć na stronie konferencji https://cilraid.po.edu.pl . Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 maja 2023 r. (formularz zgłoszeniowy znajduje się – https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSerf-MWTWZyxFiSS1XbijZIFRZmghzoEXprykxLI7sS1Z7M1g/formResponse, jak również na stronie internetowej konferencji). Link do połączenia on-line to https://etele.po.edu.pl/cilraid2023 . Jeśli macie Państwo pytania, chętnie na nie odpowiemy.

Z poważaniem

w imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

dr hab. Inessa Sytnik, prof. uczelni,

dr Roman Śmietański