Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Regionalny oddział w Krakowie

Władze

Prezes – dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP
Wiceprezes – dr Krzysztof Chaczko
Sekretarz – dr Ewelina Zdebska
Skarbnik – dr Marek Banach
Członek – dr Józefa Matejek

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – dr Dominika Sozańska
Sekretarz – mgr Wojciech Glac
Członek – dr hab. Marek Klimek, prof. UP